<tbody id="sd053"><pre id="sd053"></pre></tbody>
 • 
  

  <th id="sd053"></th>

 • <s id="sd053"><object id="sd053"></object></s>
  <tbody id="sd053"><noscript id="sd053"></noscript></tbody>
  <span id="sd053"></span>
  <dd id="sd053"></dd>

  <button id="sd053"><object id="sd053"><menuitem id="sd053"></menuitem></object></button>
  <s id="sd053"><mark id="sd053"></mark></s>
 • <ol id="sd053"><object id="sd053"><blockquote id="sd053"></blockquote></object></ol>
  <button id="sd053"></button>

 • <th id="sd053"><pre id="sd053"></pre></th>

  知名学者简介:冯浩教授

  冯浩教授简介:

  1970年5月生,中国科技大学硕士(1993年),美国阿克隆大学高分子科学系博士(1999年),他的博士导师是Darrell H. Reneker教授。现任美国南达科他州矿业与技术大学化学系终身教授。

  冯浩教授于20世纪90年代在国际上率先进行“静电纺丝与纳米纤维”的开拓性研究。近十年来,冯教授及其科研团队致力于“由静电纺丝所制备的纳米级高分子、陶瓷、金属、碳纤维及其应用”研究,发表学术论文120余篇、编著和合著书籍15部、美国专利5项、会议论文及报告百余篇。数项成果(如染料敏化太阳能电池、高性能牙用复合材料、新型高抗冲(或防弹)纳米纤维复合材料等)具有颇高的经济价值和商业化前景。

  冯浩教授创办的公司曾获得美国政府SBIR计划超过100万美金资助,SBIR计划由美国11个政府部门参与,旨在为中小企业在创新技术、产品和服务的起步与研发阶段提供资金支持,并鼓励其创新市场化。

  其主要学术兼职:南达科他州“科学教育发展委员会”副主任。美国化学协会(American Chemical Society)、材料研究协会(Materials Research Society)、纤维协会(Fiber Society)、等多个国际专业协会成员。三种国际学术期刊(Journal of Membrane Science and Technology、International Journal of Electrospun Nanofibers and Applications和World Journal of Nano Science and Engineering)编委。美国化学会志(JACS)、[德国]应用化学(Angew. Chem. Int. Ed.)、先进材料(Adv. Mater.)、大分子(Macromolecules)、聚合物(Polymer)等三十多种国际学术期刊的审稿人。

  推荐冯教授两篇电纺界经典文章,供电纺同仁拜读!

  1.Reneker, D. H.; Yarin, A. L.; Fong, H.; Koombhongse, S., Journal of Applied Physics 2000, 87 (9), 4531-4547. (Times Cited:1402)

  2.Fong, H.; Liu, W. D.; Wang, C. S.; Vaia, R. A., Polymer 2002, 43 (3), 775-780. (Times Cited:333)

  冯浩教授的研究主要为电纺丝的材料加工技术和电纺聚合物,陶瓷,碳/石墨,金属,复合材料和分级结构的纳米纤维和/或纳米纤维材料的各种应用。

  1.电纺陶瓷纳米纤维及其应用

  2.电纺金属纳米纤维及其应用

  3.电纺碳/石墨纳米纤维及其应用

  冯浩教授在web of science中发表文献

  1.Zhang, L.; Luo, J.; Menkhaus, T. J.; Varadaraju, H.; Sun, Y.; Fong, H., Journal of Membrane Science 2011, 369 (1-2), 499-505.

  2.Reneker, D. H.; Yarin, A. L.; Fong, H.; Koombhongse, S., Journal of Applied Physics 2000, 87 (9), 4531-4547.

  3.Hao, F.; Ming, T.; Yi, G.; Yi, L.; Yiliang, L.; Riwei, X.; Hedin, N. E., Polymer 2007, 48 (9), 2720-8.

  4.Jie, L.; Qiong, L.; Sai, M.; Jieying, L.; Xiaojing, M.; Hao, F., Polymer 2013, 54 (18), 4987-96.

  5.Jie, L.; Zhongren, Y.; Hao, F., Small 2009, 5 (5), 536-42.

  6.Zhou, Z.; Lai, C.; Zhang, L.; Qian, Y.; Hou, H.; Reneker, D. H.; Fong, H., Polymer 2009, 50 (13), 2999-3006.

  7.Yibing, C.; Xiaolin, X.; Chuntao, G.; Li, W.; Qufu, W.; Lei, S.; Yuan, H.; Hui, Q.; Yong, Z.; Qi, C.; Hao, F., Fibers and Polymers 2012, 13 (7), 837-45.

  8.Jie, L.; Lizhen, H.; Sai, M.; Jieying, L.; Yong, Z.; Hao, F., Polymer 2015, 61, 20-8.

  9.Li, X.; Liu, Y.; Peng, H.; Ma, X.; Fong, H., Materials Letters 2016, 176, 194-198.

  10.Cai, Y.; Ke, H.; Dong, J.; Wei, Q.; Lin, J.; Zhao, Y.; Song, L.; Hu, Y.; Huang, F.; Gao, W.; Fong, H., Applied Energy 2011, 88 (6), 2106-2112.

  11.Fong, H.; Reneker, D. H., Journal of Polymer Science Part B-Polymer Physics 1999, 37 (24), 3488-3493.

  12.Lifeng, Z.; Xiaoxu, W.; Yong, Z.; Zhengtao, Z.; Hao, F., Materials Letters 2012, 68, 133-6.

  13.Zhengping, Z.; Xiang-Fa, W.; Hao, F., Applied Physics Letters 2012, 100 (2), 023115 (4 pp.)-023115 (4 pp.).

  14.Haiyan, W.; Qinghua, H.; Liqun, Z.; Hao, F.; Ming, T., Materials Letters 2012, 84, 5-8.

  15.Ma, X.; Kolla, P.; Zhao, Y.; Smirnova, A. L.; Fong, H., Journal of Power Sources 2016, 325, 541-548.

  16.Yibing, C.; Xue, Z.; Jingjing, Z.; Yiyuan, H.; Qufu, W.; Guangfei, H.; Xiaoxu, W.; Yong, Z.; Hao, F., Solar Energy Materials and Solar Cells 2013, 109, 160-8.

  17.Gao, Y.; Sagi, S.; Zhang, L.; Liao, Y.; Cowles, D. M.; Sun, Y.; Fong, H., Journal of Applied Polymer Science 2008, 110 (4), 2063-2070.

  18.Gautam, A. K.; Lai, C.; Fong, H.; Menkhaus, T. J., Journal of Membrane Science 2014, 466, 142-150.

  19.Cai, Y.; Gao, C.; Xu, X.; Fu, Z.; Fei, X.; Zhao, Y.; Chen, Q.; Liu, X.; Wei, Q.; He, G.; Fong, H., Solar Energy Materials and Solar Cells 2012, 103, 53-61.

  20.Huizhen, K.; Yibing, C.; Qufu, W.; Yao, X.; Ju, D.; Yuan, H.; Lei, S.; Guangfei, H.; Yong, Z.; Hao, F., International Journal of Energy Research 2013, 37 (6), 657-64.

  21.Min, X.; Xiaoxu, W.; Yong, Z.; Zhengtao, Z.; Hao, F., Applied Physics Letters 2014, 104 (13), 133102 (4 pp.)-133102 (4 pp.).

  22.Poudel, P.; Zhang, L.; Joshi, P.; Venkatesan, S.; Fong, H.; Qiao, Q., Nanoscale 2012, 4 (15), 4726-4730.

  23.Thapa, A.; Zhao, Y.; Poudel, P.; Elbohy, H.; Vaagensmith, B.; Zhang, Z.; Fong, H.; Qiao, Q., Ieee Transactions on Electron Devices 2013, 60 (11), 3883-3887.

  24.Ganji, Z.; Run, S.; Lifeng, Z.; Ke, W.; Zhongming, L.; Hao, F.; Lei, Z., Polymer 2012, 53 (20), 4472-80.

  25.Zhang, L.; Menkhaus, T. J.; Fong, H., Journal of Membrane Science 2008, 319 (1-2), 176-184.

  26.Xue, Z.; Yibing, C.; Guiyan, S.; Yong, Z.; Fenglin, H.; Lei, S.; Yuan, H.; Hao, F.; Qufu, W., Solar Energy Materials & Solar Cells 2015, 132, 183-90.

  27.Chandrasekar, R.; Zhang, L.; Howe, J. Y.; Hedin, N. E.; Zhang, Y.; Fong, H., Journal of Materials Science 2009, 44 (5), 1198-1205.

  28.Guangfei, H.; Xiaoxu, W.; Min, X.; Fan, Z.; Zhengtao, Z.; Hao, F., Materials Letters 2013, 106, 115-18.

  29.Yu, C.; Donghua, H.; Wen, O.; Shuiliang, C.; Haoqing, H.; Yong, Z.; Hao, F., Composites Part B (Engineering) 2012, 43 (5), 2382-8.

  30.Qi, C.; Yong, Z.; Zhengping, Z.; Rahman, A.; Xiang-Fa, W.; Weidong, W.; Tao, X.; Hao, F., Composites Part B: Engineering 2013, 44 (1), 1-7.

  31.Zhu, Z.; Zhang, L.; Smith, S.; Fong, H.; Sun, Y.; Gosztola, D., Synthetic Metals 2009, 159 (14), 1454-1459.

  32.Tian, M.; Hu, Q.; Wu, H.; Zhang, L.; Fong, H.; Zhang, L., Materials Letters 2011, 65 (19-20), 3076-3079.

  33.Chuilin, L.; Zhengping, Z.; Lifeng, Z.; Xiaoxu, W.; Qixin, Z.; Yong, Z.; Yechun, W.; Xiang-Fa, W.; Zhengtao, Z.; Hao, F., Journal of Power Sources 2014, 247, 134-41.

  34.Fong, H.; Liu, W. D.; Wang, C. S.; Vaia, R. A., Polymer 2002, 43 (3), 775-780. DOI 10.1016/s0032-3861(01)00665-6.

  35.Zhou, Z.; Liu, K.; Lai, C.; Zhang, L.; Li, J.; Hou, H.; Reneker, D. H.; Fong, H., Polymer 2010, 51 (11), 2360-2367.

  36.Wen, S.; Liu, L.; Zhang, L.; Chen, Q.; Zhang, L.; Fong, H., Materials Letters 2010, 64 (13), 1517-1520.

  37.Gao, Y.; Presser, V.; Zhang, L.; Niu, J. J.; McDonough, J. K.; Perez, C. R.; Lin, H.; Fong, H.; Gogotsi, Y., Journal of Power Sources 2012, 201, 368-375.

  38.Chen, Q.; Zhang, L.; Zhao, Y.; Wu, X.-F.; Fong, H., Composites Part B-Engineering 2012, 43 (2), 309-316.

  39.Qi, C.; Lifeng, Z.; Rahman, A.; Zhengping, Z.; Xiang-Fa, W.; Hao, F., Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 2011, 42 (12), 2036-42.

  40.Yong, Z.; Tao, X.; Xiaojing, M.; Min, X.; Salem, D. R.; Hao, F., Journal of Applied Polymer Science 2015, 132 (44), 42731 (9 pp.)-42731 (9 pp.).

  41.Yibing, C.; Xue, Z.; Jingjing, Z.; Jinmei, D.; Zaidong, D.; Qufu, W.; Yong, Z.; Qi, C.; Hao, F., International Journal of Green Energy 2014, 11 (8), 861-75.

  42.Lai, C.; Zhong, G.; Yue, Z.; Chen, G.; Zhang, L.; Vakili, A.; Wang, Y.; Zhu, L.; Liu, J.; Fong, H., Polymer 2011, 52 (2), 519-528.

  43.Ma, S.; Liu, J.; Liu, Q.; Liang, J.; Zhao, Y.; Fong, H., Materials & Design 2016, 95, 387-397.

  44.Min, X.; Xiaoxu, W.; Yong, Z.; Quan, F.; Fan, Z.; Zhengtao, Z.; Hao, F., Materials Letters 2014, 120, 219-23.

  45.Hai-jing, L.; Feng, W.; Yong, Z.; Hao, F., Nanoscale 2013, 5 (9), 3643-7.

  46.Ganji, Z.; Ke, W.; Lifeng, Z.; Zhong-Ming, L.; Hao, F.; Lei, Z., Polymer 2011, 52 (24), 5397-402.

  47.Qi, C.; Weidong, W.; Yong, Z.; Min, X.; Tao, X.; Hao, F., Composites Part B: Engineering 2014, 58, 43-53.

  48.Zhengping, Z.; Xiang-Fa, W.; Xueqin, G.; Long, J.; Yong, Z.; Hao, F., Journal of Physics D: Applied Physics 2011, 44 (43), 435401 (6 pp.)-435401 (6 pp.).

  49.Yin, K.; Zhang, L.; Lai, C.; Zhong, L.; Smith, S.; Fong, H.; Zhu, Z., Journal of Materials Chemistry 2011, 21 (2), 444-448.

  50.Liu, Y.; Sagi, S.; Chandrasekar, R.; Zhang, L.; Hedin, N. E.; Fong, H., Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2008, 8 (3), 1528-1536.

  51.Qi, C.; Lifeng, Z.; Myung-Keun, Y.; Xiang-Fa, W.; Arefin, R. H.; Hao, F., Journal of Applied Polymer Science 2012, 124 (1), 444-51.

  52.Liao, Y.; Zhang, L.; Gao, Y.; Zhu, Z.-T.; Fong, H., Polymer 2008, 49 (24), 5294-5299.

  53.Yibing, C.; Huizhen, K.; Liang, L.; Xiuzhu, F.; Qufu, W.; Lei, S.; Yuan, H.; Hao, F., Energy Conversion and Management 2012, 64, 245-55.

  54.Wang, X.; Xi, M.; Zheng, F.; Ding, B.; Fong, H.; Zhu, Z., Nano Energy 2015, 12, 794-800.

  55.Lifeng, Z.; Aboagye, A.; Kelkar, A.; Chuilin, L.; Hao, F., Journal of Materials Science 2014, 49 (2), 463-80.

  56.Jie, L.; Gui, C.; Hui, G.; Lifeng, Z.; Sai, M.; Jieying, L.; Hao, F., Carbon 2012, 50 (3), 1262-70.

  57.Liu, J.; Zhou, P.; Zhang, L.; Ma, Z.; Liang, J.; Fong, H., Carbon 2009, 47 (4), 1087-1095.

  58.Xiaoxu, W.; Karanjit, S.; Lifeng, Z.; Hao, F.; Qiquan, Q.; Zhengtao, Z., Applied Physics Letters 2011, 98 (8), 082114 (3 pp.)-082114 (3 pp.).

  59.Zhong, G.; Zhang, L.; Su, R.; Wang, K.; Fong, H.; Zhu, L., Polymer 2011, 52 (10), 2228-2237.

  60.Ying, B.; Luu, Q. A. N.; Yong, Z.; Hao, F.; May, P. S.; Chaoyang, J., Nanoscale 2012, 4 (23), 7369-75.

  日本中文不卡无码视频_男人下部进女人下部视频_当面糟蹋成功视频 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>